Adelbert van der Meer
Wateradvies

Analyse, toetsing en ontwerp van stedelijke watersystemen

.

Projectmanagement en advies voor gemeenten, waterschappen en aannemers

.

Klimaatadaptatie en stresstesten